IELTS və Pre-İELTS Beynəlxalq İngilis Dili Test Sistemi

Beynəlxalq İngilis Dili Test Sistemi (International English Language Testing System) adı verilən bu test sistemi, tələbələr arasında İngilis dili biliyinin yetərliliyini qiymətləndirir. Dilin istifadəsi, dinləmə, oxuma, yazma və danışma ilə bağlı bütün bacarıqlar bu testdə sınanır. Bu sistem tələbənnin İnglis dilli bir mühitlə üzləşməyə hazır olduğundan əmin olur. Viza/İş vizası müraciəti və ya xaricdə təhsil alma məqsədlərindan asılı olaraq imtahan verəcək olan şəxslər üçün iki versiya vardır: 1. General IELTS Test 2. Academic IELTS Test. Bütün tələbələr üçün dinləmə və danışma hissələri eyni qalır, lakin oxu və yazı komponentləri bu iki versiyada bir-birindən fərqlənir. Hər iki test 9-luq sistəmlə qiymətləndirilir, 9 bu iki versiya üçün ən yüksək nəticə olub tam peşəkar səviyyədə dilin istifadəsini bildirir.

Academic IELTS imtahanı tələbələrin ali təhsil almaq istəklərini nəzərə alaraq ingilis dili bacarıqlarını akademik səviyyədə ölçür və müvafiq olaraq test edir. Digər tərəfdən, General IELTS gündəlik həyatda özünü inglis dilində ifadə edə bilib-bilməməyini ölçür. Bu test forması əsasən Kanada, Amerika, İngiltərə, Yeni Zelandiya, Avstraliya kimi İnglis dilli ölkələrin viza müraciətlərində zəruri tələbdir.

Pre-IELTS

Əgər siz IELTS imtahanı vermək istəyib dil bacarıqlarınızın IELTS üçün birbaşa hazırlaşmağa, istədiyiniz nəticəni əldə etməyə kifayət olmayacağını düşünürsünüzsə Britsh Language Center sizə Pre-IELTS dərslərini təklif edir. Bu dərslər özünü standart IELTS hazırlığına başlamağa hazır hiss etməyən tələbələr üçün xüsusi hazırlanmış tədris proqramıdır.

Dərslər intensiv olub tələbənin ümumi inglis dili biliklərini artırmaqla bərabər IELTS imtahan formatının mənimsədilməsini məqsədləyir. Program bütün bunlara əlavə olaraq tədqiqat bacarıqlarının inkişaf etdirilməsini, söz bazasının yaradılmasını nəzərdə tutur.

IELTS test Strukturu

Test formatı - Dinləmə
30 dəqiqə
Bu hissə ana dili İnglis dili olan məruzəçilərin danışdığı 4 səs yazısından ibarətdir. Bu səs yazılarını dinləyərək müxtəlif suallara cavab verilir.
Səsyazma 1 - gündəlik sosial məzmunda təyin olunan iki nəfər arasında söhbət.
Səsyazma 2 - gündəlik sosial kontekstdə quraşdırılmış monoloq (məsələn: Yerli obyektlər haqqında bir çıxış).
Səsyazma 3 - təhsil və ya təhsil kontekstində təyin olunmuş dörd nəfər arasında söhbət (məsələn: bir universitet psixoloqunun təyin etdiyi bir tapşırıq və tələbə arasında söhbət)
Səsyazma 4 - akademik mövzuda monoloq (məsələn: bir universitet mühazirəsi) Qiymətləndirmə prosesində, əsas fikirləri və faktiki məlumatları anlama qabiliyyətinizin dəyərləndirilir.

Test format – Reading

60 dəqiqə
Reading hissəsi geniş oxu bacarıqlarını test etmək üçün hazırlanmış 40 sualdan ibarətdir. Bunlara əsasən oxumaq, əsas fikirləri anlamaq, mətni detalları ilə qavramaq, məntiqi arqumentləri anlamaq və yazıçıların fikirlərini, hadisələrə münasibətlərini və məqsədlərini tanımaq daxildir.

IELTS Academic test - Təsviri, faktiki və analitik olmaqla üç uzun mətindən ibarətdir. Bunlar kitablardan, jurnallardan və qəzetlərdən alınma mətnlər ola bilər. Mətnlər əsasən qeyri-mütəxəssis auditoriya üçün seçiliblər, lakin universitetlərə qəbul üçün müraaciət edən və ya akademik iş müsahibəsindən keçən insanlar üçün də uyğundur.

IELTS General Training test - Bura kitab, jurnal, qəzet mətnləri, reklamlar, şirkətin əl kitabçaları və qaydalarından çıxarışlar daxildir. Bunlar ingilis dilli bir mühitdə hər gün qarşılaşa biləcək materiallardır. Test format – Academic Writing
60 dəqiqə

IELTS Academic test

Akademik yazı bölümü iki hissədən ibarətdir.
Tapşırıq 1 - Sizə qrafik, cədvəl və ya diaqram təqdim olunacaq və məlumatı öz sözlərinizlə təsvir etməyiniz, ümumiləşdirərək məlumat verməyiniz və ya izah etməyiniz istəniləcək. Məlumatların təsvir edilməsi və izah edilməsi hissəsində bir prosesin mərhələlərini, bir mühərikin necə işlədiyini və ya bir obyektin/hadisənin təsvir edilməsini tələb edə bilər.
Tapşırıq 2- Bu bölümdə sizdən mübahisə və ya problem baxımından bir inşa yazmağınız istənilir. Hər tapşırıqda cavablar formal şəkildə olmalıdır.

IELTS General Training test

Mövzular ümumi maraq dairələrini əhatə edir. İki tapşırıqdan ibarətdir:
Tapşırıq 1 - Bu tapşırıqda sizə bir situasiya təqdim olunacaq və sizdən bu situasiya haqqında məlumat verməyiniz və ya situasiyanı izah etməyiniz tələb olunacaq. Məktub fərdi, formal və ya qeyri-rəsmi üslubda yazıla bilər.
Tapşırıq 2 - Bu bölümdə sizdən mübahisə və ya problem baxımından bir inşa yazmağınız istənir. İnşanın şəxsi və qeyri-rəsmi üslubda ola bilər.

Qiymətlər

Fəlsəfəmiz sizə ən yaxşı təhsili verməkdir. Təlimlərimiz üçün yüksək standartlar qoyduq və təkcə qiymətlərin deyil, bütün xidmətlərin düzgün olmasını təmin etmək üçün çox diqqətlə çalışırıq. Bizim təlimlərimiz test edilir və istifadə sıınağından keçirilir. Təlimçilərimiz təhsil sahəsində ən yaxşılardır və həvəs və təcrübəmizdən əvvəl heyətimizin keyfiyyəti gəlir. Xidmətlərimizə daxil olan bir çox təlimlər keyfiyyət və dəyərin düzgün tarazlığını əldə etmək üçün diqqətli araşdırmalar nəticəsində formalaşdırılmışdır. Mükəmməllik mövzusunda bu həssaslığımız etibarımızın əsasıdır və tələbələrimizin bizə hər addımlarında yenidən müraciət etmələrinin səbəbi də budur.

Dərslər 90 dəqiqə həftədə 2 və ya 3 dəfə olmaqla keçirilir.
Ödənişə daxildir:
• 1 ay kurs
• Qeydiyyat üçün test imtahanı
• Hər ay dəyərləndirmə testi
• Məzun imtahanı və referans məktubu

Copyright © 2017-2018 Sayt SMM-SEO.AZ tərəfindən hazırlanıb